безкоштовно в межах України
UA

Відомості про користувачів, введення персональних даних

Будь-які персональні відомості, які користувачі Сайту надають самостійно, можуть використовуватися Компанією SWEETONDALE виключно в цілях поліпшення послуг, що надаються, підвищення якості обслуговування користувачів, ведення статистики відвідування сайту. 

Компанія SWEETONDALE докладає всіх зусиль для забезпечення безпеки в процесі опрацювання наданих користувачами відомостей з урахуванням їх характеру, в тому числі до того, щоб зазначені дані не використовувалися без згоди користувача для передачі третім особам або для направлення будь-яких не витребуваних повідомлень. Інформацію особистого характеру, залишену користувачем, Компанія SWEETONDALE зобов'язується використовувати, обробляти та зберігати з урахуванням вимог українського законодавства про персональні дані та Політики обробки персональних даних Компанії SWEETONDALE.

Разом з тим, Компанія SWEETONDALE залишає за собою право періодично перевіряти внесені відвідувачами дані, редагувати та видаляти їх з сайту без пояснення причин.